Hoe stellen we een sterk projectteam samen?

Succesvolle veranderingen worden breed gedragen binnen de organisatie. Het heeft geen zin om een verandering alleen te willen doen. De verandering heeft immers impact op hoe mensen werken. Dat betekent dat er betrokkenheid moet zijn vanuit de organisatie.

Je kan dus best mensen binnen de organisatie aanspreken om mee te helpen bij de verandering. Het is belangrijk om over de samenstelling van zo’n groep van mensen goed na te denken. Deze groep van mensen moet een team worden waarmee je successen kan boeken, en waarmee je tegenslagen het hoofd kan bieden. Ga dus op zoek naar actieve betrokkenheid.

En hoe doe je dit dan concreet? Binnen een organisatie bestaan altijd verschillende (deel)groepen. Vaak hebben deze groepen een andere kijk op hoe het werk georganiseerd moet worden. Ga na welke groepen de verandering zullen voelen. Betrek vertegenwoordigers van deze groepen in je projectteam. Door hun kortere afstand tot de mensen in de betreffende deelgroepen zullen zij zeer waardevol zijn om weerstand tegen de verandering snel aan te voelen en mee op te vangen.

Het projectteam dat de verandering leidt, hoeft niet noodzakelijk een weerspiegeling van de hiërarchie te zijn. Het is wel belangrijk een aantal overtuigde, invloedrijke figuren mee te betrekken bij de verandering. Zorg ervoor dat ze mee achter de doelstelling van de verandering staan, en dat ze als rolmodel kunnen dienen voor hoe de organisatie er moet gaan uitzien.


Gebruik de tools hiernaast om je te helpen (bij het samenstellen van een team).

Lees ook: Hoe verandert een organisatie?