Hoe overtuigen we de organisatie?

Verandering komt niet zomaar tot stand. Binnen een organisatie is het van belang dat er een besef bestaat dat de huidige manier van werken niet optimaal is. De noodzaak (urgentiebesef) om het anders aan te pakken moet voelbaar zijn.

Deze noodzaak kan je niet zomaar creëren. Het komt voort uit een geïnformeerde dialoog over:

  • wat de moeilijkheden binnen de organisatie zijn
  • waar de organisatie naartoe wil

Je kan zulke noodzaak voeden door interne informatie te verzamelen over hoe de arbeidsorganisatie werkt. Daarnaast kan je informatie geven over hoe het er binnen andere organisaties aan toe gaat (zie ook cases). Naast informatie geven, kan je er ook voor kiezen een aantal leidende principes te laten ervaren. Zo voelen mensen zelf aan hoe bepaalde organisatorische principes de resultaten en de werkbaarheid beïnvloeden. Gebruik de tools hiernaast om je te helpen. Ze bieden meer info over werkbaar werk en arbeidsorganisatie of helpen je op weg om gesprekken binnen de organisatie op te zetten. Lees ook: Hoe verandert een organisatie?