Hoe houden we iedereen enthousiast?

Zeker bij lange verandertrajecten bestaat het gevaar dat enthousiasme en energie verdwijnt. Operationele zaken nemen de bovenhand of mensen krijgen het gevoel dat het niet vooruit gaat.

Om dat te voorkomen kan je best zorgen dat er al snel verandering merkbaar is. Creëer, met andere woorden korte termijn successen. Dit is niet alleen belangrijk om aan te tonen dat er wel degelijk schot in de zaak zit. Het is ook belangrijk om de mensen die meewerken aan de verandering te waarderen voor het werk dat ze leveren.

Zeker als een veranderingsproject erop gericht is om medewerkers meer autonoom te laten werken, is het voor hen motiverend om snel effecten te zien. Bovendien biedt een korte termijn succes de ideale gelegenheid om waardering uit te spreken voor de mensen die nieuwe en soms extra taken uitvoeren.