Hoe gaan we de verandering aanpakken?

Een heldere aanpak is nodig om een verandering te doen slagen. Niet alleen heb je die helderheid zelf nodig. Alle betrokkenen bij de verandering zullen concrete vragen hebben. Het is op dat moment belangrijk om een duidelijk beeld te schetsen van waar je naartoe wilt en hoe je het gaat aanpakken. Daarbij zijn zowel focus als flexibiliteit van belang: 

  • Focus: het doel moet duidelijk afgebakend en haalbaar zijn. 
  • Flexibiliteit: de weg naar het doel moet overwogen zijn, maar moet voldoende ruimte laten voor wijzigingen onderweg. Er zullen immers obstakels boven komen. De flexibiliteit in de aanpak laat toe om deze te herkennen en ook op te lossen.

De nieuwe situatie moet voor mensen herkenbaar zijn. Ze moeten het zich met andere woorden concreet kunnen voorstellen hoe de organisatie er in de toekomst gaat uitzien .

Het geschetste beeld van de toekomst moet uiteraard ook als wenselijk voorgesteld worden. De bedoeling is om de arbeidsorganisatie te verbeteren. Beschrijf dan ook duidelijk op welke vlakken de organisatie erop vooruit kan gaan.

Lees ook: Hoe verandert een organisatie?