Hoe communiceren we over de verandering?

Wat en waarom je wilt veranderen  moet door iedereen binnen de organisatie geweten zijn. Communicatie is dus van essentieel belang. Niets is zo erg als het gevoel creëren bij mensen dat er plots een verandering wordt opgedrongen, die vanuit het niets hun dagdagelijkse vertrouwde werkwijze volledig op zijn kop zet.

Vermijd in je communicatie vakjargon of andere moeilijke begrippen. Houd je boodschap zo simpel mogelijk.

Zorg ook dat je communicatie levendig is. Een beeld van hoe een werkplek er in de toekomst gaat uitzien, zal bijvoorbeeld veel meer impact hebben en beter blijven hangen dan een opsomming van principes.

Let er op dat de communicatie over veranderingen geen éénrichtingsverkeer  is, maar altijd uitnodigt tot dialoog Niet alleen ontdek je zo al vroeg bezorgdheden en eventuele frustraties , maar je verhoogt ook de betrokkenheid.

Communiceren over een verandering is geen éénmalig event, maar een permanent proces en punt van aandacht. Gebruik dus elke vooruitgang in het project om te communiceren.