Hoe bouwen we verder op de vernieuwing?

Vernieuwing is kwetsbaar. In een eerste fase is vaak slechts een beperkte groep binnen de organisatie betrokken. Meestal is dat een groep die van bij de start makkelijk te motiveren was en die bovendien veel aandacht kreeg.

De moeilijkheid ligt dan in het verderzetten van verandering bij groepen die niet betrokken waren bij een eventueel pilootproject, of bij een project stuurgroep. Vaak zijn zij onverschillig ten opzichte van de verandering. Tot ze zelf betrokken partij worden. Op het moment dat de verandering deze medewerkers bereikt, is het denkbaar dat zij weerstand voelen en bieden tegen deze verandering.

Het gevaar bestaat ook dat het project te snel als succesvol wordt afgerond. De uitdaging ligt er echter in om verder te werken op de verandering door te blijven aantonen dat de nieuwe manier van werken goed is. Op dat moment is het van belang consequent te blijven ijveren voor de doelstellingen die werden vooropgesteld .

Verandering is dus geen rechtlijnig project. Verder bouwen op vernieuwing en nieuwe groepen overtuigen, betekent opnieuw mensen overtuigen, communiceren, obstakels wegwerken en snelle successen boeken...