Hoe blijven we innovatief werken?

Misschien de moeilijkste opdracht bij verandering: zorgen dat vernieuwing niet verloren gaat. Het gevaar bestaat dat mensen teruggrijpen naar oude manieren van werken, of omdat de vernieuwing als een afgerond proces wordt beschouwd.

De vernieuwde aandacht voor werken, organiseren en veranderen zal deel moeten worden van de cultuur van de organisatie. De cultuur wordt gevormd door de normen en waarden binnen de organisatie. Die moeten de vernieuwde manier van werken ondersteunen.

Het moet voor iedereen in de organisatie vanzelfsprekend zijn dat de nieuwe werkvormen beter zijn dan wat vroeger gebeurde.

Blijf daarom ook na het project zoeken naar nieuwe mogelijkheden om te verbeteren of het werk leuker, aangenamer of gezonder te maken. Evalueer met andere woorden wat er beter loopt en hoe het nog beter kan. Er is tijdens de verandering ongetwijfeld heel wat informatie naar boven gekomen. Delen van deze informatie is misschien meteen gebruikt, maar het is goed alle informatie nog eens kritisch door te nemen. Wat kan nu de volgende stap zijn?

Daarnaast zijn er ook veel mensen betrokken geweest bij de verandering. Zij zijn wellicht bereid om suggesties te blijven doen naar het projectteam. Belangrijk is dan wel van het af en toe te vragen. Creëer dus daarvoor ook de nodige ruimte en tijd.