Tool: SADIE probleem oplossing

Wat is SADIE probleem oplossing

Het is een “geheugensteuntje” dat helpt om een doordacht en systematisch proces te doorlopen bij het oplossen van problemen. Het helpt “jumping to solutions” waarbij een oplossing uit de hoge hoed wordt getoverd zonder dat alle aspecten van het probleem op de tafel liggen, gedeeld en besproken zijn. Het proces creëert de mogelijkheid alle stakeholders, zij die betrokken zijn bij de uitvoeren van een eventuele beslissing van in het begin erbij te betrekken.

Welk doel heeft de tool?

 • Om alle stakeholders te betrekken en energie te creëren
 • Om te vermijden dat je gaat voor het eerste idee waar je aan denkt
 • Het verplicht je informatie te verzamelen en het probleem te analyseren

In welke situatie is de tool inzetbaar?

Je kunt het gebruiken in alle probleemsituaties waar meer dan 1 persoon informatie heeft om de juiste keuze te maken.

Wat zijn de randvoorwaarden?

Bij SADIE is het belangrijk de verschillende stakeholders, die relevante informatie met betrekking tot het probleem hebben, rond te tafel te hebben.

Ga dus eerst goed na wie er info heeft en zorg ervoor dat hij/zij betrokken wordt bij het proces.

Hoe zet men deze tool in?

Share (Deel)

Iedere stakeholder deelt zijn informatie en zijn perceptie met alle anderen om zo tot een gedeeld begrip te komen.

Hoe? 

 • Brainstorm,
 • Mind mapping
 • Focus Groepen
 • Feedback rondes
 • Deel feiten en documenten, …

Analyze (Analyseer)

Analyseer samen de informatie, de impact, de causale relaties, …

Hoe?

 • Impact & Inspanning analyse
 • SWOT
 • Benchmark
 • Force Field Analyse
 • Stakeholder Analyse

Develop Solutions (creëer oplossingen)

Creëer een variëteit aan oplossingen, assess de impact en de inspanning, risico’s, …

Hoe?

 • Brainstorm
 • Risico Analyse
 • Impact & Inspanning analyse
 • Planning technieken: Gantt, Kritische pad, …

Implement (implementeer)

Voer de beslissing uit, voer de oplossing in en volg de resultaten op.

Hoe?

 • Doe het
 • Betrek anderen
 • Organiseer
 • Delegeer

Evaluate (evalueer)

Evalueer de impact van de oplossing, identificeer moeilijkheden, ongewenste effecten, … (waarna je dan de SADIE weer kan doorlopen, om de nog overblijvende problemen op te lossen)

Hoe?

 • Meet impact,
 • Rapporteer
 • Documenteer voor de toekomst

Gerelateerde cases/testimonials