Tool: Checklist leerrijke jobs

Wat is Checklist leerrijke jobs

Deze checklist verduidelijkt de 7 punten die je kan gebruiken om na te gaan of de jobs in jouw organisaties 'leerrijk' zijn. Dat wil zeggen dat medewerkers vanuit de job voldoende impulsen krijgen die competentieontwikkeling stimuleren.

Deze punten stonden eveneens centraal in het project dat aan de basis lag van deze website: zie ook 'Wat is een innovatieve arbeidsorganisatie?'

Welk doel heeft de tool?

Deze tool heeft als doel organisaties te helpen bij de concrete invulling van een leerrijke job. Daartoe bevat deze checklist ook een aantal concrete adviezen.

In welke situatie is de tool inzetbaar?

 De checklist is bruikbaar voor organisaties die zelf willen nagaan of ze voldoende aandacht hebben voor leermogelijkheden in het werk. Op deze manier kan het gebruikt worden als een soort self-assessment. 

Daarnaast is deze checklist ook praktisch om maatregelen die zich opdringen, af te wegen.
Beïnvloedt een maatregel één van deze 7 punten? Zo ja, is de impact positief of negatief? 

De checklist is ook erg nuttig als een bewustmakingsinstrument. Vaak leeft het gevoel dat alles wel werkt zoals het al jaren werkt. Veel dingen worden niet meer in vraag gesteld. Deze checklist kan helpen om heel expliciet (deel)aspecten van het werk te bevragen. In die zin zal het instrument helpen om de noodzaak voor verandering bij grotere groepen duidelijk te maken. Het wordt immers duidelijk waar er nog verbetering mogelijk is.

Wat zijn de randvoorwaarden?

 Deze tool is het best in te zetten als een discussie instrument. Het is immers erg moeilijk om voor andere mensen te gaan invullen of ze bijvoorbeeld voldoende of bruikbare informatie krijgen. Daarvoor moet je een bepaalde functie werkelijk aan uitoefenen of beleven. 

Het beste resultaat kan je dus verwachten als je deze kenmerken verwerkt in vragen die je aan medewerkers stelt. Je kan deze verwerken in personeelssurveys, informele gesprekken of workshops. Belangrijk is om te peilen naar de effectieve ervaringen bij medewerkers. 

Hoe zet men deze tool in?

 De checklist kan in de eerste plaats gebruikt worden om gestructureerd na te denken over een aantal kenmerken van jobs in de organisatie. 

Daarnaast is dit ook een dialoog-instrument. Gebruik dit instrument om bij medewerkers/collega's na te gaan hoe zij betekenis geven aan de verschillende aspecten. 

Vraag  voorbeelden en concrete ervaringen van waar het goed werkt en waar het minder goed loopt. 

Download hier de checklist.