Tool: Brainstorm

Wat is Brainstorm

Het is een manier om nieuwe ideeën aan de oppervlakte te krijgen gebaseerd op vrije associatie. Het kan gebruikt worden voor bestaande werkteams om samen ideeën te creëren in verband met een nieuw probleem of men kan ook special mensen bij elkaar brengen om te brainstormen rond een bepaald probleem.

Welk doel heeft de tool?

 • Het geeft een veel bredere waaier van ideeën dan als je alleen oplossingen zoekt, of meteen verder gaat op het eerste idee dat naar voor komt.
 • Het geeft mensen meer tijd en meer kans om hun ideeën ook te doen horen.
 • De vrije associatie van ideeën maakt dat je meer ‘out of the box’ gaat denken omdat je bewust geen rekening houdt met ‘praktische mogelijkheid’ of regels van welke aard ook.
 • Het is een manier om ervoor te zorgen dat iedereen in een team zich betrokken voelt bij het ‘proces’ om oplossingen en ideeën te genereren
   

In welke situatie is de tool inzetbaar?

Een brainstorm kan georganiseerd worden om creatieve oplossingen voor problemen te zoeken. Bij voorkeur wordt het ingezet om oplossingen te zoeken voor problemen waarbij meerdere betrokkenen zijn. 

Door mensen in een brainstorm samen te brengen worden ze ook betrokken bij het proces en zullen ze zich meer verantwoordelijk voelen voor de uitvoering van de ideeën die worden gekozen.

Wat zijn de randvoorwaarden?

Een brainstorm staat of valt met een goede probleemstelling of vraag. Besteed voldoende aandacht aan het formuleren van deze vraag (in samenspraak met de probleemeigenaar). 

Leg ook op voorhand aan de groep de algemene regels van een brainstorm uit. De algemene regels voor brainstorming zijn :

 • Geen idee is te wild, te onnozel, te onrealistisch, etc… alles wordt op dit ogenblik als idee aanvaard
 • In eerste instantie gaat het om ‘veel’ ideeën
 • Zorg ervoor dat mensen ‘verder denken’ op ideeën van anderen en dat ze vrij gaan associëren.
 • Zorg dat iedereen bijdraagt
 • Neem een idee zoals het is (ga het niet herformuleren alvorens het te noteren)
 • Probeer geen schuldigen te zoeken of de zwarte piet door te schuiven
 • Ga niet discussiëren over een idee en evalueer op dit moment ideeën ook nog niet

Hoe zet men deze tool in?

 1. Schets duidelijk voor de groep het probleem en schrijf het op een papier bord.
 2. Geef dan mensen de tijd om individueel na te denken over dat probleem en alles wat bij hen opkomt op een stukje papier te schrijven. Het voordeel hiervan is dat :
 • de discussie niet overschaduwd wordt door enkele ‘snelle denkers en praters’.
 • dat de groep niet wordt ‘geleid’ en ‘beperkt’ door de eerste ideeën die eruit komen (wat hen dan zou kunnen weerhouden om echt ‘out of the box’ te denken).
 1. Dan breng je alle ideeën op de flip-chart. Je kan mensen om beurt een idee laten inbrengen of gewoon iedereen iets laten zeggen wanneer hij wenst. Een alternatief kan zijn, dat je gewoon flips tegen de muur hangt en mensen ideeën erop gaan schrijven en eventueel zelfs bijvoegingen doen bij ideeën van anderen. Je kan ook de metaplan techniek gebruiken, en mensen ideeën op kaartjes laten schrijven die je later op een prikbord brengt om te ‘clusteren’ en te bespreken.
 2. Iemand schrijft alles letterlijk op een papierbord (of prikt alle kaartjes op een prikbord)
 3. Ga door tot er geen ideeën meer uit de groep komen
 4. Bediscussieer de ideeën nu, probeer ze te verduidelijken en eventueel in ‘groepjes’ samen te brengen als het gaat om gelijkaardige of complementaire ideeën
 5. Rangschik de ideeën nu in functie van hun ‘impact’ op het probleem (bij eenvoudige vraagstukken kan dat door multi-voting, maar meestal zal er wat research nodig zijn om uit te maken welk de impact van een oplossing zou kunnen zijn). Je kan ook een inspanning - impact matrix gebruiken.
   

Gerelateerde cases/testimonials