Testimonial: Waak vzw

logowaak

Waak vzw is een beschutte werkplaats met 1.750 medewerkers die ondermeer elektrische bedradingsystemen voor de automobielindustrie produceert, assemblage verricht en groenonderhoud realiseert. Als beschutte werkplaats wordt Waak geconfronteerd met een aantal belangrijke uitdagingen. Sommige zijn herkenbaar voor de reguliere economie, andere iets minder.

  1. De vraag van klanten naar kleinere reeksen met een grotere diversiteit en complexiteit, samen met lagere doorlooptijden en beperktere kosten. Dit betekent een evolutie van grote volumes eenvoudig werk naar kleine volumes complex werk.
  2. Lager profiel van doelgroepwerknemers doordat niet meer enkel wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld het IQ van de persoon of de graad van de handicap maar ook in rekening wordt gebracht wat de persoon in een regulier bedrijf nog kan. Dit heeft voor de beschutte werkplaatsen tot gevolg dat de “betere” doelgroepwerknemers niet meer bij hen terecht komen maar in het gewone economische circuit werken.
  3. Een meer geïnformatiseerde samenleving waardoor het gebruik van informatica in de productieomgeving noodzakelijk is geworden. Dit betekent dat het werk dat in de productie moet worden uitgevoerd meer competenties van de werknemers vraagt. Samen met het vorige punt heeft dit gezorgd voor het steeds vaker inzetten van omkaderingspersoneel in de productie om deze draaiende te kunnen houden en dus voor stijgende kosten.

Bij Waak was de arbeid eerst verdeeld over individuele werkposten waar doelgroepmedewerkers verantwoordelijk waren voor een deeltaak in het productieproces. Door de veranderende vraag (kleinere volumes, grotere complexiteit), ontstonden op die manier echter steeds meer problemen. De medewerkers hadden moeite om nieuwe zaken aan te leren.

Waak herschikte daarom het productieproces naar een lijnsysteem. Medewerkers werden fysiek naast elkaar geplaatst en zagen zo dat ze zelf verder bouwden op het werk van hun collega’s. Daarnaast werd een softwaresysteem gebruikt om de complexiteit van het werk terug te dringen. Het komt erop neer dat het systeem inspringt waar medewerkers de competenties missen.

Door de vernieuwde opstelling en het systeem, hebben medewerkers meer structuur. Het systeem legt ritme op en heeft een ingebouwde kwaliteitscontrole. Zo krijgen medewerkers van Waak eenvoudigere, kort-cyclische taken.

Het nieuwe productiesysteem is zo opgebouwd dat medewerkers wel nog kunnen bijleren. Er zit een bepaalde hiërarchie in. Opschuiven in de lijn, betekent meer complexe taken uitvoeren. Belangrijk is wel dat die leermogelijkheden aangepast worden aan het individu. Maatwerk is nergens zo belangrijk als in een beschutte werkplaats.

Andere cases/testimonials