Testimonial: Philips

Philips opereert in een erg concurrentiële omgeving. De enige manier om een sterke positie in de markt te verkrijgen en te behouden is om sterk in te zetten op productinnovatie. Dit impliceert voor de werknemers zelf veel verandering en vernieuwing. Nieuwe producten maken betekent immers aanleren van nieuwe productieprocessen. Hoe sneller medewerkers kunnen omschakelen tussen productieprocessen, hoe beter de organisatie een baanbrekende rol kan blijven vervullen.

Philips legt fel de nadruk op autonomie van medewerkers en teams. Dat zorgt er niet alleen voor dat snelle omschakeling mogelijk wordt, maar tegelijkertijd is men daardoor een aantrekkelijke werkgever.
Een aantal concrete en praktische zaken werden gerealiseerd waardoor de werkomgeving heel wat leermogelijkheden biedt.

  • Feedback vanuit het systeem is constant zichtbaar. In één oogopslag kunnen medewerkers zien hoeveel van de geplande productie nog moet gebeuren, tegen wanneer,…
  • Bij problemen kan men direct tools inzetten om het probleem te analyseren en/of op te lossen.
  • De leiding van het team is duidelijk aanwezig op de werkvloer, maar heeft vooral een ondersteunende rol.
  • Veel werk/handelingen zijn geautomatiseerd. Hierdoor is het aantal mensen per team verminderd. Tegelijkertijd zijn medewerkers breder inzetbaar. Aan de ontwikkeling van competenties wordt veel aandacht besteed.

Philips is recent gestart met een ‘masterclass’ bij productiemedewerkers. Een masterclass brengt een aantal leden van een team voor 5 dagen samen. Ze worden uitgenodigd om te reflecteren over hun werk en waar er verbeteringen kunnen aangebracht worden. Het opzet is erg praktisch en directe concrete veranderingen worden vooropgesteld. Het gaat erom te zoeken naar zaken die het team zelf meteen kan veranderen om het werk leuker, gemakkelijker en efficiënter te maken. Aan het einde van de vijf dagen worden de resultaten gepresenteerd aan het managementteam.

De resultaten van zo’n masterclass zijn erg uiteenlopend. Niet alleen wordt de werkplek efficiënter ingericht, ook de producten zelf worden bijgeschaafd waar nodig en mogelijk. Het levert dus niet alleen proces-, maar ook productverbetering op.
 

 

Andere cases/testimonials