Kind & Gezin: Hoe stellen we een sterk projectteam samen?

Case/Testimonial: Kind & Gezin

Trajectonderdeel: Hoe stellen we een sterk projectteam samen?

Het project werd van bij het begin opgesteld in overleg met het management en de sociale partners werden geïnformeerd. De probleemstelling moest herkenbaar zijn en gedragen worden door de organisatie. Er werd geopteerd voor een positieve invalshoek: leren van een team dat sterk kan omgaan met veranderingen en onderzoeken hoe ver onze organisatie staat op vlak van leercultuur en leerrijke jobs. Deze positieve benadering zorgde ervoor dat alle betrokken actoren zich comfortabel voelden met de plan van aanpak en de projectleider kon rekenen op een betrokken en goede samenwerking.

Het projectteam werd gevormd door

  • HR directeur 
  • HR manager
  • HR projectleidster
  • Regioteamverantwoordelijke Genk.

Voordat het project echt startte is er met deze groep intens overleg gepleegd om tot een gezamenlijk beeld en realistisch verwachtingspatroon te komen.