Kind & Gezin: Hoe overtuigen we de organisatie?

Case/Testimonial: Kind & Gezin

Trajectonderdeel: Hoe overtuigen we de organisatie?

Kind en Gezin werkt in een maatschappelijk gevoelige context. De nakende vergrijzing van de samenleving, het groot aantal deeltijds werkende personeelsleden binnen de organisatie en de toename van complexe gezinssituaties waren de belangrijkste factoren die aan de grondslag lagen om het project Gezond Werken aan de Toekomst te lanceren. Is Kind en Gezin voldoende slagvaardig om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en zijn de jobs voldoende gezond en leerrijk? Dit waren de kernvragen. De projectgroep besefte dat het beantwoorden van deze kernvragen noodzakelijk was.