Kind & Gezin: Hoe houden we iedereen enthousiast?

Case/Testimonial: Kind & Gezin

Trajectonderdeel: Hoe houden we iedereen enthousiast?

De problemen die het team tijdens de workshop hadden aangekaart waren heel divers: van redelijk makkelijk tot moeilijk op te lossen. De problemen die eenvoudiger waren van aard werden eerst aangepakt zodat het team op korte termijn vooruitgang kon boeken. Een paar voorbeelden:

  • Het team maakte een teamcharter om haar sterktes in de verf te zetten en de teamgehechtheid te vergroten
  • Er werd een beurtrolsysteem ingevoerd voor het organiseren van vervangingen zodat niet telkens dezelfde collega’s moeten inspringen
  • Er werd een andere manier van plannen geïntroduceerd om de duowerking tussen verpleegkundige en gezinsondersteuner vlotter te laten verlopen
  • Er werden een aantal oplossingen aangeboden vanuit het centraal bestuur om de psychologische draagkracht te vergroten

De problemen die moeilijk op te lossen waren door de beperkte reikwijdte van het team werden niet zomaar ‘meegenomen’, maar ook concreet voorgelegd aan het management om structureel mee te zoeken naar oplossingen. Deze oplossing op langere termijn bleek ook een succes op kortere termijn: het team was geïnformeerd en minder bezorgd dat hun opmerkingen zouden verdwijnen.