Kind & Gezin: Hoe gaan we de verandering aanpakken?

Case/Testimonial: Kind & Gezin

Trajectonderdeel: Hoe gaan we de verandering aanpakken?

Het project Gezond Werken aan de Toekomst had vooral tot doel om te leren en te onderzoeken. Het vraagstuk was behoorlijk complex en het was in beginfase van groot belang om perceptie en realiteit op een rij te hebben. Het is immers van groot belang om objectief de sterktes en zwaktes van de organisatie in kaart te hebben vooraleer een visie en strategie ontwikkeld kan worden. De resultaten zijn ondertussen bekend en hebben geleid tot inzichten op verschillende niveaus.

Op het niveau van het team werd een teamcharter gemaakt waar de sterktes en de visie van het team naar voor kwamen. Dit charter maakte deel uit van een strategie om de teamleden elkaar te laten ondersteunen en het team te laten groeien. Op niveau van het management hebben de resultaten geleid tot het inzicht om strategisch het beleid beter af te stemmen op de dienstverlening door teams sterker en slagvaardiger te maken. De situatieanalyse en het advies reikten immers een aantal mogelijkheden en concrete handvaten aan om de arbeidsorganisatie ook op langere termijn te verbeteren.