Kind & Gezin: Hoe bouwen we verder op de vernieuwing?

Case/Testimonial: Kind & Gezin

Trajectonderdeel: Hoe bouwen we verder op de vernieuwing?

 Na de eerste workshop en de implementatie van een aantal veranderingen werd er een rustpauze ingelast. Na die periode werd er een korte evaluatie gehouden en werd er vastgesteld dat enerzijds het team gegroeid was, maar anderzijds ook de samenstelling van het team gedeeltelijk gewijzigd was. Deze wijziging van het team zorgde voor nieuwe uitdagingen en de behoefte om opnieuw te reflecteren over het eigen werk.

Het team koos ervoor om het teamcharter terug ter harte te nemen en verder te werken rond hun sterkten. De nieuwe teamleden kregen zo de kans om mee de veranderingen te consolideren en zich thuis te voelen in het team. Voor de teamleden die het traject reeds hadden doorlopen, was het belangrijk om de draad terug op te nemen en bij te sturen daar waar nodig.

Aanvullend werd beslist om de fleximatrix verder uit te werken en een aantal werkafspraken te concretiseren. Spontaan werd er door één van de nieuwe teamleden iets uitgewerkt rond het uiten van waardering voor elkaar. Het instrumentje 'Gratis complimenten' hangt nu op het teambord en het wordt gebruikt. Het herinnert de teamleden er op een creatieve manier aan dat zij dit als team belangrijk vinden.