Kind & Gezin: Hoe blijven we innovatief werken?

Case/Testimonial: Kind & Gezin

Trajectonderdeel: Hoe blijven we innovatief werken?

Voor het team is vooral het teamcharter een weerspiegeling van de cultuur waarin het team het best functioneert om zelf hun werk kwaliteitsvol en gezond te regelen. Door expliciet de waarden van het team te formuleren en er een persoonlijke invulling aan te geven, is er nu een gemeenschappelijke grond voor samenwerking. Daarbinnen is een blijvende aandacht voor open communicatie en feedback van groot belang. Het team heeft vastgesteld dat het belangrijk is om tijdig even stil te staan bij het eigen handelen om niet te vervallen in ‘oude gewoontes'.

Het project heeft ook een stem laten horen naar het management en inspiratie geboden om gezonder en slagvaardiger te werken in de toekomst. Op dit niveau wordt gekeken hoe dit praktisch verder kan vertaald worden naar de ganse organisatie.