HUBrussel: Hoe stellen we een sterk projectteam samen?

Case/Testimonial: HUBrussel

Trajectonderdeel: Hoe stellen we een sterk projectteam samen?

Het projectteam werd gevormd door het diensthoofd SAPLA, een medewerker van de personeelsdienst en een externe consultant die nauw betrokken was bij de vormgeving en uitvoering van dit project. Deze groep was van bij de aanvang overtuigd dat dit project zinvol was, dat het nodig was om de verschillende functies door een bril van leerrijke jobs te bekijken en de nodige verbeteringen te realiseren. Deze groep beschikte door haar complementaire samenstelling ook over voldoende beslisvermogen, expertise en capaciteiten om met de betrokken medewerkers dit project uit te voeren.