HUBrussel: Hoe pakken we obstakels aan?

Case/Testimonial: HUBrussel

Trajectonderdeel: Hoe pakken we obstakels aan?

Om ervoor te zorgen dat er een breed draagvlak was voor het project, werden verschillende acties ondernomen. In de eerste plaats werden de leidinggevenden nauw betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het project. Hiertoe werden verschillende overlegmomenten georganiseerd. Ook met de doelgroep werden een aantal overlegmomenten georganiseerd. Het belangrijkste moment om bij hen draagvlak te realiseren was een deep dive sessie. Tijdens deze sessie hebben we uitvoerig stilgestaan bij de resultaten door de dialoog met hen aan te gaan. Enerzijds om de betekenis van de resultaten te concretiseren, anderzijds om de verbetermogelijkheden te verkennen. Hiervoor hebben we o.a. gebruik gemaakt van de tool “leren van wat werkt” of appreciative inquiry om de positieve en leerrijke situaties in hun werk verder te onderzoeken. Vanuit deze dialoog kwamen een aantal concrete verbetersuggesties naar voor. Deze suggesties werden besproken met het diensthoofd en de adjunct-diensthoofden. Door deze wisselwerking werd acceptatie gerealiseerd voor een beperkt aantal acties die zowel door de doelgroep als door hun leidinggevenden als zinvol werden beschouwd.