HUBrussel: Hoe gaan we de verandering aanpakken?

Case/Testimonial: HUBrussel

Trajectonderdeel: Hoe gaan we de verandering aanpakken?

De gehanteerde visie binnen het project was het creëren van meer leerrijke jobs binnen de dienst SAPLA. Een positieve visie waaraan de betrokkenen wilden meewerken. De strategie werd in de beginfase op algemeen niveau geformuleerd in samenspraak met de leidende coalitie, de personeelsdirecteur en een vertegenwoordiging van de adjunct-diensthoofden. Gedurende het traject werd de strategie verder uitgewerkt in samenspraak met het diensthoofd en de adjunct-diensthoofden.

De dienst SAPLA in haar geheel is met 40 medewerkers te groot voor de interventie zoals bedoeld in dit project. Daarom werd gekozen om de betekenis van de eerste analyse en de verbetermogelijkheden verder te verkennen met één functiegroep van een 8-tal medewerkers. De resultaten van de functiegroep “procedurecoördinatoren”, hierna de doelgroep genoemd, weken het meest van de verwachtingen van de leidinggevenden af. Ondanks een sturende rol in een bepaald procesdomein, scoren zij niet beter op leermogelijkheden dan medewerkers zonder deze sturende rol. Er werd dan ook een meer concreet actieplan uitgewerkt voor deze groep zonder de aandacht voor de overige medewerkers van de dienst te verliezen.