HUBrussel: Hoe communiceren we over de verandering?

Case/Testimonial: HUBrussel

Trajectonderdeel: Hoe communiceren we over de verandering?

Na het formuleren van de visie en strategie in nauw overleg met de leidinggevenden van de dienst, werd een communicatieplan opgesteld. Elke medewerker van SAPLA werd geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en over de gekozen visie en strategie. Voor elke medewerker werd een interactieve terugkoppelsessie georganiseerd. Ook de doelgroep nam hieraan deel. Voor de doelgroep volgde nog een uitgebreider traject om een en ander verder te analyseren en verbetermogelijkheden te genereren.