HUBrussel: Hoe bouwen we verder op de vernieuwing?

Case/Testimonial: HUBrussel

Trajectonderdeel: Hoe bouwen we verder op de vernieuwing?

Om de veranderingen te consolideren werden een aantal afspraken gemaakt. Om de functie-invulling van de doelgroep te optimaliseren, werd enerzijds de actie ondernomen om iedereen van SAPLA te informeren over de rol van de procedurecoördinator, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden. Anderzijds zal het adjunct-diensthoofd in zijn of haar dagelijkse aansturing er op toe zien dat de verwachtingen helder zijn en dat de medewerkers hierin voldoende ondersteund en begeleid worden. Daarnaast zal er in het functioneringsgesprek ook, meer dan vroeger, de nodige aandacht aan besteed worden: verduidelijken van de verwachtingen, feedback geven op individueel niveau en nagaan of er mogelijke hindernissen zijn in de praktijk die het voor de functiehouder moeilijk maken om deze verwachtingen in te lossen, zodat de nodige bijsturing kan gerealiseerd worden. Zowel op het vlak van korte termijn successen als op het vlak van verdere integratie in de werking van de dienst SAPLA zijn er acties geformuleerd die moeten leiden tot de consolidatie van de geformuleerd verbeteringen.