HUBrussel: Hoe blijven we innovatief werken?

Case/Testimonial: HUBrussel

Trajectonderdeel: Hoe blijven we innovatief werken?

Blijvend werken aan de jobs van medewerkers in de SAPLA-dienst, is een uitdaging die de nodige aandacht, focus en volharding vraagt.  Momenteel is er het vertrouwen dat de gerealiseerde en geplande verbeteringen verankerd zullen worden in de cultuur en de reguliere werking van de dienst. Door de toegenomen werkdruk en complexiteit waarmee de dienst geconfronteerd, is het belangrijk om de dialoog over verantwoordelijkheden open te houden en regelmatig opnieuw de invulling van de jobs te screenen en evalueren.