DHL: Hoe gaan we de verandering aanpakken?

Case/Testimonial: DHL

Trajectonderdeel: Hoe gaan we de verandering aanpakken?

Eigenlijk werd in dit project de ‘visie’ in twee stappen geformuleerd.

De eerste visie, eerder gebaseerd op basis van short-term noden om de organisatie snel operationeel te krijgen (er was een heel duidelijke deadline door het aflopen van de lease van het gebouw in Breda) werd ontwikkeld door de projectmanager. Deze visie omvatte de management structuur (met managers en supervisors), de organisatiestructuur (de werkteams), de digitalisering van processen, de informatica ondersteuning voor het virtueel samenwerken, en een aantal methodieken om contact tussen mensen en organisatie cohesie minimaal in stand te houden zoals : telefoonbriefings, terugkomdagen, …
Deze visie werd in grote lijnen ‘verkocht’ aan de medewerkers (met succes overigens).

De tweede visie, die een idee moet geven hoe deze organisatie op lange termijn verder kan evolueren, werd wel als een co-creatieproces opgezet (en dat was met name het stuk dat in het kader van het ESF project werd gerealiseerd. Hierin moeten nu verder issues worden uitgeklaard zoals : integratie van nieuwe medewerkers, verdere professionalisering als afdeling, wat wordt de nieuwe rol van leidinggevenden en hoe stuurt men autonome professionals aan, verdere integratie van de twee werkculturen, …