DHL: Hoe communiceren we over de verandering?

Case/Testimonial: DHL

Trajectonderdeel: Hoe communiceren we over de verandering?

Eens de organisatie min of meer op poten stond en er ook werkelijk operationele ervaring was met deze nieuwe werkorganisatie tekenden een aantal gevolgen van deze organisatie op langere termijn zich af en werd de noodzaak gevoeld om de visie, missie, functioneringsprincipes van deze organisatie verder scherp te stellen.

De organisatie was daar ook nu klaar voor, omdat het management nu wist dat het kon werken en omdat de medewerkers de fundamenten van deze nieuwe organisatie helemaal en zo goed als unaniem onderschreven.

Maar waar een klein jaar geleden men zich helemaal had moeten verlaten op het gezonde verstand en organisatorisch vernuft van enkele managers, kon men nu terugvallen op bijna een jaar ervaring door 60 medewerkers, supervisors en managers. Bovendien was men er helemaal van overtuigd geworden dat de samenhang in de organisatie enkel op termijn (en ondanks het vele solitaire werk) kon worden verankerd als er actief zou worden gewerkt aan de ontwikkeling van ownership en betrokkenheid.

En hoe konden we dat beter doen dan door met alle betrokkenen te gaan samen nadenken en werken aan de verdere ontwikkeling van de werkplek en de afdeling.