DHL: Hoe blijven we innovatief werken?

Case/Testimonial: DHL

Trajectonderdeel: Hoe blijven we innovatief werken?

Innovatief blijven werken, komt er bij DHL op neer om gebruik te blijven maken van co-creatieve processen. Op die manier zullen een aantal werkprocessen zoals feedback, professionele communicatie, leren en ontwikkelen, herbekeken worden. 

De organisatie gaat ook na of het format van de Teamdag opnieuw te gebruiken valt. Deze keer om het werk van de werkgroepen een stap hoger te tillen en inderdaad een aantal aanpassingen van de werkorganisatie, collectief en participatief door te voeren.