Case: Kind & Gezin

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie. 

Kind en Gezin wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Daarom startten ze het project 'Gezond werken aan de toekomst'. Binnen dit project werden verschillende initiatieven opgezet om samen met medewerkers te kijken hoe de organisatie verbeterd kon worden.