Case: HUBrussel

De Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) is een Vlaamse academische instelling die actief is in Brussel. Ze verenigt 7000 studenten en 1000 personeelsleden. HUB werkt nauw samen met KAHO Sint-Lieven in Gent, Aalst en Sint-Niklaas, en is lid van de Associatie K.U.Leuven.

Doelstelling was na te gaan hoe men meer leerrijke jobs kan creëren. Er werd gekozen om het project uit te voeren binnen de dienst Studentenadministratie en Planning (SAPLA), de dienst die verantwoordelijk is voor de administratie (o.a. inschrijven van studenten, opmaak van diploma’s) en voor het plannen van de les- en examenroosters. Meer concreet was de doelstelling na te gaan in welke mate de verschillende jobs binnen deze dienst als leerrijk worden ervaren, wat de verbetermogelijkheden zijn en een aantal van deze verbetermogelijkheden te realiseren.